Välkommen till

Vi vill att inga tjejer, ickebinära eller transpersoner ska välja bort STEM på grund av fördomar, för lite information eller brist på inspiration. Vi fungerar både som nätverk för de som redan hittat in i värmen i STEM och som en inspiration för de som ännu inte hittat hit. 

STEM ska vara för alla!

Tack till våra systerorganisationer och samarbetspartners